85vyrocie.cvtisr.sk

Zážitky z poznávania optiky a matematiky. Naživo

Viete kde je veda zážitok? Kde sa poučky napríklad z takej fyziky menia na zábavu a zrazu to vďaka interaktívnemu exponátu nie je „španielska dedina“, ale zrozumiteľný proces z bežného života. Centrum vedy Aurelium takýmto miestom je a pre vedychtivých zvedavcov má teraz v ponuke aj niečo nové. Čo poviete na hravú matematiku alebo bližší pohľad (cez) na okuliare.     

Zážitkové centrum vedy Aurelium (ZCV Aurelium) ponúka vďaka svojim exponátom praktické pohľady na fyziku, chémiu, prírodopis a ďalšie vedné, ale aj školské „disciplíny.“

Školáci ich tak zvládnu oveľa zábavnejšie, s dávkou vlastnej interakcie. No a zábavné aj interaktívne sú aj aktuálne novinky v Aureliu. Pripravené sú sprievodné programy pre detí i dospelých. 

V Aureliu sa svet vedy stáva pútavým prostredím. Poznatky sú práve vďaka zážitkovému vzdelávaniu skutočne zážitok, ktorý si zapamätáte aj bez učebnice. Teraz k týmto zážitkom pridáva Aurelium aj dva vzdelávacie programy zamerané na matematiku, geometriu a optiku.

Hravá matematika

Lektorsky vedený workshop Tangramu prináša deťom od 5 do 10 rokov hravý zážitok z poznávania základov matematiky. Tangram je na prvý pohľad jednoducho vyzerajúca skladačka, ktorú tvorí sedem geometrických prvkov. „Pomocou dôkladnej metodiky vypracovanej pedagógmi podporujeme  komplexnú formu učenia sa hrou“, uvádza odborná lektorka Dominika Petríková.

Tangram rozvíja predstavivosť, tvorivosť a vnímavosť detí. Napomáha lepšej orientácii v priestore, jemnej motorike, posilní ikognitívne schopnosti. To všetko s pomocou geometrických útvarov, s ktorými deti môžu vytvoriť nespočetné množstvo útvarov.

„Workshopy Tangramu sme zaradili do programovej štruktúry pre víkendových návštevníkov. Pozývame tak rodiny s deťmi môžu stráviť sobotné dopoludnie hravým spoznávaním vedy“, uvádza vedúci Centra vedy Martin Smeja.

Pohľad (cez) na okuliare

Pre návštevníkov od 14 rokov a účastníkom školských exkurzii je určený lektorsky vedený workshop Stretnutie s okuliarmi.

Názorné ukážky rôznych typov okuliarových šošoviek poskytnú praktické poznatky zo skutočne nie jednoduchej optiky. 

Zo skúseností vieme, že ľudia mnohokrát nerozumejú lekárskemu predpisu na okuliare. Na našom workshope si reálne ohmatajú rôzne typy okuliarových sklíčok a lepšie tak porozumejú pojmom, ktorým rozumejú iba optici. A možno lepšie spoznajú aj sklá tých vlastných okuliarov,“ hovorí odborný lektor workshopu Ján Cerovský.

Nové sprievodné programy rozširujú ponuku vzdelávania detí i dospelých v zážitkovom centre vedy Aurelium, ktoré je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).    

Bližšie informácie o aktivitách ZCV Aurelium sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.aurelium.sk.

Zážitky z poznávania optiky a matematiky. Naživo     

Posledný update stránky: 2023-03-31 09:37
×