Zážitkové centrum vedy Aurelium

Zážitkové centrum vedy Aurelium a Slovenský zväz astronómov pripravil podujatie pre všetkých nadšencov vedy, vesmíru a vesmírneho pozorovania.
Do Bratislavy zavíta svetoznámy astronóm a astrofotograf Zdeněk Bardon.

Po mnohých celosvetových úspechoch v oblasti astronómie a astrofyziky zavíta do Aurelia známy astrofotograf Zdeněk Bardon. Krst jeho novej knihy o vesmíre obohatí aj jeho prednáška a výstava astrofotografií.

Vášeň pre fotografiu a láska k vesmíru ho sprevádzajú od detstva, kedy ako mladý nadšenec zostrojil ďalekohľad z lepenky a babičkiných okuliarov. Odvtedy svoj talent vyladil na oveľa vyššiu úroveň. Stal sa z neho svetoznámy astrofotograf a zostrojil si vlastné automatické roboticky riadené observatórium, ktorá má doma na záhrade pri Hradci Králové. Jeho automatizované astronomické observatórium bolo základom pre automatizáciu ďalekohľadov mnohých zahraničných observatórií po celom svete.

Okrem toho však bol pri budovaní monumentálnych observatórií a uskutočnil množstvo astronomických expedícií po celom svete. Napríklad bol pri robotizácii najväčšieho českého 2-metrového ďalekohľadu v Ondřejove (AsÚ AV ČR), laserovej stanice OGS na Tenerife (ESA) či Dánskeho 1,54 metrového ďalekohľadu na observatóriu v La Silla v Chile. Stal sa čestným členom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), členom Českej astronomickej spoločnosti (ČAS) a členom Slovenského zväzu astronómov (SZA). Založil fotografickú súťaž Česká astrofotografia mesiace (ČAM).

„Že jsem se stal Čestným členem Mezinárodní astronomické unie je z mého pohledu jako vyhrát olympiádu v astronomickém světě,“hovorí Zdeněk Bardon.

Bardon vydal už dve publikácie venované astronómii a astrofotografii. Na podujatí návštevníkom porozpráva zaujímavosti zo svojich ciest, ale najmä pokrstí svoju novú knihu Mojí milenkou je vesmír (2023). Súčasťou bude aj výstava fotografií, ktorá v Aureliu potrvá do konca novembra 2023.

Program podujatia
15:00 Otvorenie podujatia za účasti členov Slovenského zväzu astronómov
16:00 Prednáška Zdeňka Bardona
17:15 Krst knihy

Podujatie prebehne dňa 23. septembra od 15:00 do 18:00 v priestoroch Zážitkového centra Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

www.aurelium.sk

Facebook event

______________________________________________________________

Kontakt pre médiá – Zážitkové centrum vedy Aurelium (CVTI SR): +421 918 547 478, aurelium@cvtisr.sk.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.www.cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-09-19 09:17