Záujem knižníc a nadšenie knihovníkov je motiváciou školení v digitálnych technológiách

Inovácie a počítačová gramotnosť. „Hýbu“ dnes každou jednou oblasťou. V dielni s modernými technológiami k tomu pridávajú dávku kreativity a lektori kus zo svojich skúseností. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) spolupracuje s partnerskými knižnicami aj pri vzdelávaní knihovníkov. Vďaka školeniam kreatívnej dielne CVTI SR – Fablab získavajú digitálne zručnosti pre prax.

Lektori z kreatívnej dielne CVTI SR – Fablab pomáhajú knihovníkom získať také digitálne zručnosti, ktoré môžu následne využívať v praxi, na vlastných workshopoch vo svojich knižniciach.

Nedávno sa školenie Digitálne zruční knihovníci konalo počas dvoch dní v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Desať knihovníkov z troch partnerských knižníc (Záhorskej knižnice v Senici, Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede,  Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave) si vyskúšalo základy 3D modelovania, ale aj workshop pre podporu kreativity spojený s vypaľovaním do dreva. 

Pri programovaní miniatúrneho zábavného robota s farebnými fixami  zasa zistili, že hravosť z detstva stále nestratili. Tá k rozvoju logického myslenia, ale aj programovacích znalostí jednoznačne patrí. V podobnom duchu pracovali aj pri programovaní zariadení micro:bit a edukačných robotov Mbotov.

A čo na to samotní knihovníci?  „Školenie mi rozšírilo obzory. Naozaj ste nám otvorili okná. Ešte musím sama veľa pracovať,“ spomenula seniorská účastníčka.

Podobne  to vnímala aj mladá kolegyňa knihovníčka: ,,Našla som tu aktivity, ktoré človek inde nenájde. Je to prepojenie praktických ukážok a objavovanie nových obzorov.“  

,,Cieľom týchto školení je nielen rozvíjať kreativitu a učiť novým veciam, v reakcii na pokročilú digitálnu dobu, ale aj rozvíjať ľudskosť a humanitu prostredníctvom knižníc,“ dodáva Jozef Vaško, lektor z Fablabu, CVTI SR.

Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS), je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, rozvoja kreativity, počítačových a Industry 4.0 zručností, podpory inovácií a podnikania, pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová.  Aktuálne je zapojených do konzorcia 38 verejných knižníc z celého Slovenska.

Knižnice pre Slovensko

Posledný update stránky: 2022-08-08 11:33