Základy 3D modelovania, ale aj pomoc našim zdravotníkom. Prihlás sa do online školy 3D tlače

 

Si stredoškolák, chceš byť „in“ a získať zručnosť, ktorá hýbe svetom dnešných technológií? Je tu príležitosť naučiť sa základy 3D modelovania a 3D tlače.

Vďaka ONLINE ŠKOLE 3D TLAČE 2020 si vylepšíš svoje počítačové zručnosti. Pracovať budeš na vlastnom projekte. Ten nielen navrhneš, ale aj si ho vytlačíš.

Vďaka tímovej práci budeš môcť získať spätnú väzbu aj zdieľať skúsenosti. No a v neposlednom rade pomôžeš svojou prácou v aktuálnej pandemickej situácii. Počas online školy sa totiž zapojíš už do rozbehnutého a úspešného projektu 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov.

Podujatie pripravila Fakulta riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA). Organizuje sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý pripravuje mladú generáciu na aktuálne výzvy vedomostnej spoločnosti a trhu práce v oblasti informatiky a IKT.

ONLINE ŠKOLA 3D TLAČE 2020 bude prebiehať v dňoch 7. až 11. decembra 2020 prostredníctvom aplikácií Microsoft Teams alebo Cisco Webex Meetings.

Pre podrobné informácie klikaj na webovú stránku FRI UNIZA.

Posledný update stránky: 2020-11-19 09:33