Začína sa jubilejný Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) sa dnes začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave za účasti pozvaných hostí.

otvorenie TVT

Na otvorení TVT 2023 sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Róbert Zsembera a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ján Kyselovič, zástupcovia partnerov podujatia a pozvaní hostia. Záštitu nad celým podujatím má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, koordinátor štátnej vednej a technickej politiky na Slovensku. Hlavným organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR.

„Popularizácia vedy, techniky, výskumu a inovácií s dôrazom na ich aktuálne výsledky je kľúčová pre naše spoločenské napredovanie. Rozvíjané aktivity počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku pomáhajú tejto dôležitej spoločenskej misii už dvadsať rokov. Motto tohtoročného jubilejného ročníka Po kroku k pokroku vystihuje nielen napredovanie vedy, ale aj význam tohto podujatia, ktoré sa postupne stalo tradičným a verejnosťou obľúbeným a vyhľadávaným celonárodným podujatím," priblížil generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

otvorenie TVT

Súčasťou oficiálneho otvorenia TVT bola aj netradičná výstava o majstrovi techniky Aurelovi Stodolovi, významnom slovenskom vedcovi v oblasti parných a plynových turbín, doplnená o rozšírenú realitu. Návštevníci si mohli v Zážitkovom centre vedy Aurelium vyskúšať aplikáciu Aurel Stodola AI, vytvorenú na princípe umelej inteligencie, a ocitnúť sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu v obklopení parných turbín.

CVTI SR organizuje v rámci TVT 2023 viacero zaujímavých podujatí. Popoludní 6. novembra bude nasledovať slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej a fotografickej súťaže, počas ktorého si ocenení žiaci a študenti prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom týchto vopred vyhlásených súťaží je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy.

Na utorok 7. novembra CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie s názvom Utorok s technológiami, ktoré sa uskutoční v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave a je rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludním o 9.00 hod. sa registrované skupiny študentov dozvedia, ako robotika mení svet a Slovensko. Súčasťou prednášky bude aj workshop spolu s ukážkou modelov robotov v spolupráci s FIRST Global Slovakia. Prednášať bude prof. Ing. František Duchoň, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň predsedom Národného centra robotiky. Popoludní o 17.00 hod. sa široká verejnosť dozvie, v ktorých odvetviach spôsobili drony postupnú revolúciu a ako prebiehal ich vývoj. Návštevníci sa dozvedia viac o aplikácii Mám Dron, ktorú na Slovensku používa už viac ako 5 100 pilotov dronov na bezpečný pohyb vo vzdušnom priestore. Prednášať bude Ing. Pavol Pecho, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline.

V Zážitkovom centre vedy Aurelium sa v stredu 8. novembra bude konať VeDETSKÝ deň, na ktorom sa aj tí najmladší dostanú zábavnou, pútavou a hravou formou k vede. Pre deti budú pripravené stánky o vývoji robotiky, ako aj ďalšie sprievodné aktivity. Nebudú chýbať rôzne hry, hlavolamy, tangram či roboty z kreatívnej dielne FabLab.

Vo štvrtok 9. novembra sa v CVTI SR uskutoční záverečná konferencia národného projektu NITT SK II, ktorá bude zameraná na prezentáciu výstupov a výsledkov projektu odbornej verejnosti. Súčasťou konferencie bude odborná diskusia na tému Bariéry, výzvy a možnosti podpory transferu technológií na Slovensku.

V piatok 10. novembra vyvrcholí Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 slávnostným odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku, ktoré sa uskutoční v Incheba Expo v Bratislave za účasti pozvaných hostí. Oceňovanie vedeckých osobností za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku prerástol do vzájomnej interaktívnej komunikácie v oblasti popularizácie vedy, výskumu a inovácií a v súčasnosti sa tak teší mimoriadnej obľube. Prajem preto všetkým návštevníkom, aby si počas tohto týždňa popri zábave a dobrodružstve, ktoré veda prináša, obohatili aj vedomosti, ale zároveň rozšírili svoje obzory a posunuli sa vo svojom vnímaní a chápaní okolitého sveta nielen vo svoj prospech, ale aj v prospech celej spoločnosti," doplnil generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Každý rok sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, konkrétne v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Videoupútavka na TVT 2023: https://www.youtube.com/watch?v=z0D7MnQVWHE.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Tel.: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Tel.: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk

Článok na stiahnutie pdf

Posledný update stránky: 2023-11-07 13:06