Výsledky celoslovenskej súťaže v 3D tlači hovoria jasne: „Stredoškoláci sú takmer profesionáli“

Súčasná pandemická situácia nedovolila tradičnú formu celoslovenskej súťaže v 3D tlači. Šikovní stredoškoláci si poradili a preverili svoje skúsenosti aj distančne. Ich zručnosti sú takmer profesionálne.   

3D tlač vytvára prototypy, malé sériové výrobky. V medicíne napomáha pri implantátoch či protézach. Výsledkom domáceho hobby sú rôzne plastové predmety, učebné pomôcky či pomôcky pre nevidiacich.       

Takto pomáhať budú schopní raz aj víťazi aktuálneho ročníka celoslovenského kola súťaže v modelovaní pre 3D tlač.

Organizovaná bola tradične, ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne s ďalšími partnermi projektu. Pre súčasnú situáciu so šírením sa nového koronavírusu sa súťaž musela konať dištančnou formou. 

„Súťaž bola určená žiakom stredných škôl, ktoré majú 3D tlačiarne. Súťažiaci dostali zadanie vytvoriť trojrozmerný model pagody s presne určenými rozmermi v 3D (CAD) programe na základe technickej špecifikácie. Optimalizovať ho mali pre 3D tlač, vytvoriť export do formátu STL, nastaviť vrstvy pre príslušnú tlačiareň a tvoriť export do formátu GCODE. Zároveň dostali aj možnosť bonusovej úlohy – vytvoriť model stíhačky F16-C. Počas štvorhodinovej súťaže prebiehala aj online kontrola spracovania zadania u všetkých súťažiacich. Povedať môžeme, že slovenskí stredoškoláci preukázali v súťaži takmer profesionálnu zručnosť.“ hovorí jeden z organizátorov súťaže  Mgr.Stanislav Slačka, z CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica.        

Víťazmi aktuálneho ročníka sa stali:

1. miesto l Ján Tóth, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – Sídlisko KVP  

2. miesto l Daniel Mantič, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

3. miesto l Tadeáš Fedor, Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou

Priebeh súťaže, ako aj víťazné návrhy si záujemcovia nájdu na oficiálnom Facebook profile národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

„Súťaž potvrdila, že každý môže dať tvar svojim nápadom a následne ich zhmotniť,“ uzavrel  Stanislav Slačka.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Výsledky celoslovenskej súťaže v 3D tlači hovoria jasne: „Stredoškoláci sú takmer profesionáli“

Posledný update stránky: 2020-11-03 11:05