VIDEOZÁZNAM│Prečo sa v čase krízy zvyšuje viera v nezmysly?

Niekedy sa zdá, že sa s nástupom pandémie akoby roztrhlo vrece s rôznymi nezmyslami. Zo sociálnych sietí na nás vyskakuje jedna hlúposť za druhou. Falošné správy a pseudovedecké nezmysly už šíria aj ľudia z našej sociálnej bubliny, ktorých sme donedávna považovali za celkom rozumných.

Prečo ľudia v čase krízy podliehajú nezmyslom v ešte oveľa väčšej miere ako zvyčajne? V prednáške ukážem, ako kríza pôsobí na ľudí, ako ovplyvňuje naše vnímanie a myslenie. Pozrieme sa na to, ako krízy zvyšujú úzkostné prežívanie neistoty. Ozrejmíme si, ako môže viera v konšpirácie či iné nepodložené presvedčenia nachádzať zmysel v neistote.

Hosť:

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum vedeckého myslenia, kognitívnych omylov a nepodložených presvedčení. Venuje sa aj popularizácii a zlepšeniu vedeckej komunikácie, aby sme zamedzili šíreniu dezinformácií. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých kníh určených aj pre širšiu verejnosť, napr. Rozum: Návod na použitie (Iris, 2016), Anatómia intuície (Iris, 2016), Experimenty v psychológii (Iris, 2017) a Prečo ľudia veria nezmyslom (Premedia, 2019).

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu. Záznam z aktuálnej, a zároveň poslednej prednášky z tohto cyklu je dostupný na YouTube Veda na dosah - CVTI SR. Rovnako sú tu sprístupnené aj všetky predchádzajúce prednášky.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Posledný update stránky: 2021-04-06 16:11