Videozáznam z prednášky Vodík – nosič energie pre budúcnosť

Pozývame Vás na sledovanie záznamu zo septembrovej prednášky v rámci podujatia Vedecká cukráreň na tému Vodík – nosič energie pre budúcnosť. Našim hosťom bol Ing. Lukáš Tóth, ktorý je doktorandom na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

V prednáške sa dozviete viac o vodíku, jeho vlastnostiach, o metóde jeho výroby v súčasnosti a aj v budúcnosti.  Dozviete sa aj to, ako bude pravdepodobne vyzerať vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti a čo je potrebné urobiť, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi.

Septembrová vedecká cukráreň je aj sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020.

Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne (27.11.2020) uskutoční aj v roku 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Septembrová Vedecká cukráreň sa konala bez účasti verejnosti a videozáznam z prednášky je zverejnený na našom YouTube.

Posledný update stránky: 2020-10-01 09:56