VEDECKÁ KAVIAREŇ│Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Kliešte sa najčastejšie vyskytujú v tráve, lístí a na nízko rastúcich rastlinách, kde čakajú na svojho hostiteľa, ktorého napadnú. Aj preto musíme byť pri pobyte v lese, parku, ale aj v záhrade obozretní. Ako sa kliešte šíria a aké choroby môžu prenášať? Ako vieme minimalizovať riziko kliešťových napadnutí? Prečo je pre človeka borelióza taká nebezpečná a prečo sa vyskytuje v organizme približne každého tretieho kliešťa? Ako treba postupovať, keď si nájdeme kliešťa, a ako ho odstrániť, aby nedošlo k prenosu chorôb? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. júna 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kliešťa ako krvilačného parazita môžeme vnímať z pohľadu človeka, ktorý mu pre prenos nebezpečných chorôb a narušenie osobnej pohody nevie prísť na meno, alebo sa na to môžeme pozrieť zo strany kliešťa, ktorý tvrdí, že on je v lese doma a človek by sa tam mal správať ako hosť. Napriek tomu, že mu človek lezie priam do postele, kliešť sa k ľuďom správa ohľaduplne a nenapadne hocikoho. Nepichne hneď a bolestivo ako drzý komár. Najprv dlho chodí po tele, čím hostiteľovi dáva príležitosť, aby ho ľahko odstránil. Kliešť kožu najprv znecitlivie a pichne bezbolestne. Aby rana nesvrbela, hneď podá aj antihistaminikum. Pôvodcu nebezpečnej lymskej boreliózy prenesie do tela až po 24 hodinách, čo je dostatočný čas na to, aby ho napadnutý nešťastník našiel a vybral. Preto je dôležitá včasná prehliadka tela po návrate z lesa. Pozor by sme si však mali dať aj na zvieratá, ktoré trávia dlhší čas vonku a môžu neželaných hostí priniesť priamo k hostiteľovi. To, či kliešť bude zákerný upír, alebo ohľaduplný gavalier, dosť závisí aj od nás, ako budeme vnímať kliešťové stratégie ochrany pred obranou napadnutého hostiteľa a prostredím, a aký postup zvolíme, keď sa s ním stretneme.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., je slovenský parazitológ pôsobiaci ako vedecký pracovník na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pôsobil v Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach a v rokoch 2007 až 2016 bol aj jeho riaditeľom. Vo výskume sa primárne špecializuje na ekológiu a epidemiológiu kliešťov strednej Európy v podmienkach klimatickej zmeny. Vytvoril školu komplexného výskumu prírodných ohniskových nákaz prenášaných kliešťami na materskom pracovisku. So svojím tímom získal originálne poznatky o výskyte, ekológii, epidemiológii a epizootológii pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy, babeziózy a hepatozoonózy zvierat v strednej Európe. Rozvinul rozsiahlu popularizačnú a vzdelávaciu činnosť na ochranu pred kliešťami, projekt na prípravu stredoškolákov na biologické olympiády s postupom na najprestížnejšie domáce i svetové súťaže s početnými medailovými umiestneniami i so špeciálnymi oceneniami.

Podujatie sa uskutoční 27. júna 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. júna 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:

Tel.: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor, Centrum vedecko-technických informácií SR:

Tel.: Tel.: 02/69 253 125, stefania.bartosova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-06-12 08:34