85vyrocie.cvtisr.sk

VEDECKÁ CUKRÁREŇ│Dá sa rastlina uspať? O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách

Hoci rastliny nemajú neuróny, dokážu generovať a šíriť elektrické signály. Tie v rastlinách roznášajú prostredníctvom cievnych zväzkov a dokážu tak informovať vzdialené orgány, napríklad o útoku herbivora. Elektrické signály v rastlinách spúšťajú rôzne reakcie, od sklapnutia listu mäsožravej mucholapky až po aktiváciu génovej expresie.

Nedávne štúdie odhalili, že sa na prenose elektrického signálu v rastlinách podieľa rovnaká trieda glutamátových receptorov, aké sa nachádzajú v mozgu človeka. Povieme si teda viac o tom, ako tento mechanizmus funguje a odpovieme aj na rôzne otázky, ktoré sa týkajú komunikácie rastlín. Navyše sa dozvieme, či môžu na rastliny pôsobiť anestetiká a či sa dá rastlina uspať.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk          do 17. 4. 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

HOSŤDoc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., vyštudoval fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Přírodovědecké fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje štúdiu fotosyntézy a elektrickej signalizácie rastlín. Objektom jeho špeciálneho záujmu sú popri bežných rastlinách najmä mäsožravé rastliny.

Pomocou rôznych metodických postupov skúma, ako rastliny vnímajú svoje okolie, akým spôsobom túto informáciu spracúvajú, a ako na ňu adekvátne reagujú. Výsledky naznačujú, že rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou nie sú až také priepastné, ako sme sa voľakedy domnievali.


VEDECKÁ CUKRÁREŇ│Dá sa rastlina uspať? O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách 18. 4. 2023, 9.00 hod │konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A v Bratislave

HOSŤdoc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Posledný update stránky: 2023-04-12 10:43
×