Vedecká cukráreň │Vplyv emócií a motivácie na učenie

Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať pre dosiahnutie daných cieľov. Zameriame sa na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozvieme sa, či potrebujeme učebnej látke porozumieť alebo nám stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho si povieme bližšie  aj o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.  Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mejlom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách.

Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.

HOSŤ:

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní.

Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

Vedecká cukráreň:

Vplyv emócií a motivácie na učenie

27.9.2022 o 9.00 hod. v CVTI SR

Hosť:

Mgr. Kamila Urban, PhD.

 

Posledný update stránky: 2022-09-20 13:51