Vedecká cukráreň: Skúmanie "padajúcich hviezd": Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi

Meteoroidy – úlomky z asteroidov a komét – v sebe ukrývajú cenné informácie o pozostatkoch z čias formovania našej slnečnej sústavy. V súčasnosti najviac poznatkov o ich zložení poznáme z výskumu zloženia meteoritov, nájdených na Zemi, lenže ich nálezy sú zriedkavé a svojím zložením predstavujú prevažne asteroidálny materiál. Na prednáške si povieme, akým spôsobom skúmame zloženie meteoroidov na diaľku a aké sú limity nášho výskumu. Dozvieme sa, ktoré spektrálne znaky indikujú prítomnosť vody a organických zlúčenín ako dôležitých prispievateľov k vzniku života na Zemi. Súčasťou prednášky budú aj videá simulovaného preletu meteoroidu zemskou atmosférou. Na túto simuláciu výskumníci využili vzorky meteoritov, získané v rámci laboratórneho experimentu v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, ktoré spálili v plazmovom veternom tuneli.

Mgr. Adriana Pisarčíková, PhD., vyštudovala študijný program astronómia a astrofyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je spektroskopia meteorov s cieľom určovania zloženia populácie meteoroidov v našej slnečnej sústave so zameraním na výskum indikátorov prítomnosti vody a organických zlúčenín. Počas doktorandského štúdia sa podieľala na jedinečnom laboratórnom experimente v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, v ktorom sa testovali viaceré vzorky meteoritov a simulovali s nimi prelet meteoroidu zemskou atmosférou. 

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať e-mailom na  ncpvat@cvtisr.sk do 13. mája 2024. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2024-05-02 10:46