Veda v CENTRE: Slovenské pramene a horúci dych sucha – záznam

Vo štvrtok 28. septembra 2023 zavítal do vedeckej kaviarne v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) RNDr. Peter Malík, CSc., vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. V rámci svojej prednášky hovoril o podzemných vodách, ktorými je naša krajina obdarená.

V minulosti nebolo na Slovensku veľa pozorovaných prameňov, vzhľadom na našu plochu a množstvo pozorovaných prameňov patríme dnes spolu s krajinami bývalého Rakúska-Uhorska k európskej či dokonca svetovej špičke. Je to dané tradíciou výskumu, ktorá sa v týchto krajinách zachovala.

Obyvatelia Slovenska spotrebujú každú sekundu takmer 11 kubických metrov podzemnej vody. Realita je totiž taká, že viac ako polovica z uvedeného objemu pritečie do vodovodných kohútikov práve z podzemných prameňov.

Výdatnosť podzemných vôd však zároveň výrazne klesá, mnohé pramene sú dnes veľmi slabé alebo už celkom vyschli.

Ustoja poddimenzované podzemné pramene na Slovensku masívnu spotrebu? Sme na tom lepšie ako naši susedia, Európa či zvyšok sveta? Dokážeme naše pramene v dostatočnej miere chrániť? Do akej miery sú prírodné zdroje podzemných vôd ohrozené klimatickou zmenou? Ak by niekoľko rokov nepadla u nás ani kvapka dažďovej vody, za ako dlho by vyschol posledný prameň?

Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď v našom videu.

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia. Pôsobil ako expert pre izotopovú hydrogeológiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Gruzínsku. Najčastejšie sa venuje stanoveniu hydraulických parametrov hornín, analýze výtokových čiar prameňov, hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd, využívaniu izotopových analýz na určovanie genézy podzemných vôd, regionálnym vzťahom prúdenia podzemných vôd a ich bilančnému hodnoteniu. Terénne výskumy realizoval predovšetkým v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria, Braniska, Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského krasu, Gemerskej pahorkatiny a Brezovských Karpát.

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2023-10-13 14:16