Veda v CENTRE prichádza s témou o vodíkovom pohone. Bude vodík novým, bežným palivom?

Ako funguje vodíkový pohon? Ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami? O tom, aký potenciál má vodík v budúcnosti porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Ján Lábaj.

V úvode prednášky sa dozviete niečo o histórii použitia vodíka pre pohon mobilných strojov. Docent Lábaj bude hovoriť o vlastnostiach vodíka a o problémoch s jeho použitím pre piestové motory. Podrobnejšie rozoberie problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovaniu vodíka a jeho porovnanie s inými palivami. Odborník objasní pojmy ako je hluk od spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetlíme, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia, prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora vfukovať alebo vstrekovať.

Súčasťou prednášky bude aj prezentácia výroby, skladovania, transportu vodíka a problémov s kryotechnikou. Na záver príde reč aj na vznik škodlivín, ktoré sa tvoria pri spaľovaní vodíka v piestovom motore. 

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 30. septembra 2020. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak Vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 29. septembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla, a tiež spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa u plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

AKTUÁLNA VEDA V CENTRE SA BUDE KONAŤ NETRADIČNE V STREDU - 30. 9. 2020.

PREDNÁŠKU JE MOŽNÉ SLEDOVAŤ VĎAKA ONLINE STREAMU  OD 17. HODINY.        

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň - pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok – 27.11.2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré v prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č.  954862.

Posledný update stránky: 2020-09-16 14:12