Veda v CENTRE: Krvná zrazenina – nepriateľ v našich cievach

https://vedanadosah.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2024/02/VvC_februar_1200x680-900x510.png

Krvná zrazenina (trombus) je príčinou vysokého počtu úmrtí vo svete. Mnohí ľudia sa domnievajú, že je to málo ovplyvniteľný jav, pravdou však je, že ich vzniku sa dá predchádzať. Ochorenie postihuje najmä oblasť dolných končatín a panvy, no zavlečenie trombu môže spôsobiť viacero závažných stavov od pľúcnej embólie po infarkt myokardu. Prečo vznikajú krvné zrazeniny? Aké sú ich následky a ako im možno predchádzať? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Prednáška vo vedeckej kaviarni sa bude konať 29. februára 2024 od 17.00 – 19.00 hod.

Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. februára 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.skVstup na podujatie je voľný.

Prednášajúci:
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
, pôsobí ako lekár a vysokoškolský pedagóg na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a v Univerzitnej nemocnici Martin. V klinickej praxi a vo výskume sa venuje vzácnym vrodeným poruchám zrážania krvi. Do diagnostiky týchto ochorení zaradil genetické vyšetrenie a špeciálne globálne testy hemostázy.

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2024-02-06 08:36