Veda a technika na Slovenku „otvorí online dvere“ dokorán. Týždeň vedy a techniky čaká viac ako sto podujatí

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) je tradičným podujatím, vďaka ktorému verejnosť spoznáva zmysel a význam vedeckej práce. Popularizačné aktivity s ním spojené mladým ukazujú, že byť vedcom je postupná, ale zaujímavá profesionálna cesta. Tento ročník podujatia naplno využije online priestor.

„Za sedemnásť rokov sa aj vďaka úzkej spolupráci s ministerstvom školstva CVTI SR podarilo zorganizovať podujatie, ktoré má celoslovenský rámec a obrovský rozsah,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii k začiatku Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

Ako ďalej zdôraznil, pripravených je viac ako sto podujatí organizovaných inštitúciami a organizáciami po celom Slovensku. Aktuálne sa presúvajú do online prostredia, čo je zároveň aj príležitosť prihovoriť sa najmä mladej generácii, ktorej sú popularizačné aktivity určené. „To je práve naša úloha, aby žiaci a študenti využívali online priestor na získavanie informácií, a uvedomili si, čo všetko môžu dokázať,“ doplnil Kyselovič.

Pozornosť tiež upriamil na motto grafickej a výtvarnej súťaže organizovanej v rámci TVT. Uvedomuje si, že motto „Vedci – superhrdinovia dnešných dní,“  je práve v dnešných časoch viac ako symbolické. Celá spoločnosť totiž v tieni pandémie nového koronavírusu začala vedcov vnímať úplne inak.

Kyselovič poďakoval svojim kolegom z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT), ktoré ako organizačná zložka CVTI SR prípravu Týždňa vedy a techniky spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zastrešuje.

V rámci ich popularizačných aktivít vyzdvihol aj prácu na rôznych audio a audiovizuálnych dielach, vrátane podcastov či autorských filmov. Ten najnovší – Vo svetle noci – predstaví CVTI SR počas Festivalu vedeckých filmov na TVT 2020.

Generálny riaditeľ na záver zdôraznil, že Týždeň vedy a techniky môže pomôcť otvoriť dvere slovenskej  vedy a techniky dokorán. Verejnosť tak má príležitosť dozvedieť sa, čo sa za vedou a technikou skrýva.

Kompletné informácie k TVT sú dostupné na oficiálnej webovej stránke: www.tyzdenvedy.sk

Tlačová konferencia  pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa konala 5. 11. 2020 v priestoroch CVTI SR. Za účasti Ľudovíta PAULISA, štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR; prof. PharmDr. Jána KYSELOVIČA, CSc., generálneho riaditeľa CVTI SR; prof. RNDr. Pavla ŠAJGALÍKA, DrSc., predsedu Slovenskej akadémia vied;  Miroslava ŠARIŠSKÉHO, zástupcu spoločnosti Slovenské elektrárne, ako dlhoročného partnera TVT. Virtuálne sa pridal aj prof. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a zároveň predseda Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít tzv. „V7.“

Záznam z tlačovej konferencie

(CVTI SR, 5. 11. 2020)

  

Posledný update stránky: 2020-11-05 16:37