V septembri aj Vedecká cukráreň s témou vodíka. Je to nosič energie pre budúcnosť

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s vodíkom,  jeho vlastnosťami, históriou jeho využitia (vesmírne lety, zbrane, doprava) ako aj prezentovať metódu výroby v súčasnosti a budúcnosti. Hovoriť budeme aj o systéme fungovania palivových článkov a ich využití najmä v doprave, či už lodnej, pozemnej, leteckej či vesmírnej. Zároveň sa oboznámime aj s výskumom, ktorý sa realizuje  na Katedre energetickej techniky SjF TUKE. Dozvieme sa, ako vyzerá možný vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti a čo je potrebné urobiť, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi. Na prednáške si ukážeme aj model vodíkového automobilu.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň - pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok – 27.11.2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré v prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Prednášajúci:

Ing. Lukáš Tóth, doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie napr. v automobiloch. V rámci svojej vedeckej činnosti sa zúčastňuje na podujatiach ako sú strojárske veľtrhy či autosalóny, kde sa snaží oboznámiť  verejnosť s  vývojom vodíkových technológií a zároveň prezentovať, ako je to s vývojom týchto technológií na Slovensku. Je tiež riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami alebo s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.

Vodík – nosič energie pre budúcnosť

Ing. Lukáš Tóth, doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Výnimočne v stredu 30. 9. 2020 (videozáznam bude zverejnený na našom YouTube)

Posledný update stránky: 2020-09-22 11:02