TVT 2020 sme odštartovali Pondelkom s neurológiou. Sledujte dnes ONLINE ŽIVÉ VYSIELANIE

Pondelok s neurológiou sa koná 9. 11. 2020 a je rozdelený na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod.

V rámci doobednej prendášky na tému Od neurónu k mozgu bol našim hosťom RNDr. Ján Bakoš, PhD,  vedúci Oddelenia Neurovied  Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, odborný asistent Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave

Videozáznam z prednášky a diskusie nájdete na našom YouTube


Poobednú prednáška na tému: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav, kde bude hosťom MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, CINRE budete môcť sledovať online prostredníctvom živého vysielania o 17.00 hod.

Otázky môžete klásť počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR v sekcii Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Viac informácií o podujatí, témach a hosťoch nájdete na webe TVT v sekcii Pondelok s neurológiou.

Posledný update stránky: 2020-11-09 16:34