Stredoškolský profesor J. Beňuška: „Bez experimentov sa fyzika učiť nedá.“ Hovorí v špeciálnom podcaste Týždňa vedy a techniky

Naše pozvanie do druhého dielu zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah prijal učiteľ fyziky Jozef Beňuška, ktorý bol v roku 2017 ocenený ako Najlepší európsky učiteľ fyziky.

"Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhoročné pozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo deje, keď môžu priamo pozorovať to, o čom sa učia. Príprava experimentov je ale náročná.

Keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na experimenty vyrobiť v podstate z čohokoľvek, aj z obyčajných vecí, ktoré majú ľudia bežne doma, a ktoré ani nemusia byť drahé. 

Aká je na školách budúcnosť fyziky? Fyzikárov je nedostatok, preto fyziku niekedy učia učitelia iných predmetov, čo uberá na kvalite výučby. U detí však zatiaľ záujem o fyziku pretrváva.

Prečo sa slovenský učiteľ rozhodol napísať vlastné učebnice fyziky? Ako by známkoval  žiakov, keby mohol známkovať inak? Dokáže fyziku pochopiť každý alebo sú medzi nami takí, ktorí na to jednoducho bunky nemajú? Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste.

PaedDr. Jozef Beňuška je stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Je autorom a realizátorom viacerých popularizačných projektov, ako aj držiteľom viacerých ocenení. V roku 2006 bol spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho –Tótha v Martine, kde prichádzajú každý rok tisíce žiakov z celého Slovenska sledovať fyzikálne experimenty. Od roku 2001 je členom  Ústrednej predmetovej komisie pri ŠPÚ, členom redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky a od roku 2003 je hlavným organizátorom odborno-didaktického semináru Vanovičove dni.

 

Posledný update stránky: 2020-11-11 08:58