85vyrocie.cvtisr.sk

Sme súčasťou informačnej kampane Veda, výskum a inovácie

Ako CVTI SR sme sa zapojili do kampane Veda, výskum a inovácie. Spustená bola 9. septembra 2020 a dočítať sa v nej môžete o výskumoch týkajúcich sa pokročilých materiálov, batériového výskumu, technológiách v tabakovom priemysle či poznatkoch o skúmaní vesmíru.

Posledný update stránky: 2020-09-11 13:46