Reportáže o pohybe „rozhýbali“ aj prednášky odborníkov

Zdravý životný štýl a pohyb sa nedávno stal témou série reportáží Rádio Slovensko, RTVS. Päť krátkych vstupov vzniklo aj vďaka odborníkom prezentujúcim na tradičných podujatiach Veda v CENTRE.

Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) tak opäť aktívne spolupracovala s RTVS  a vznikla nová séria reportáží - Zatočte so sedavým spôsobom života

Na sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity a veľa kalórií má náš organizmus tiež svoju odpoveď – obezita, problémy so srdcom či nádorové ochorenia.

Rádia Slovensko RTVS pripravilo cyklus piatich krátkych reportáží s jasnou výzvou. Aj informáciami od odborníkov zatočiť so sedavým spôsobom života.

V rámci zvukového záznamu boli použité i slová odborníkov, ktorí svoje poznatky priblížili počas tradičných podujatí Veda v CENTRE. Tie pravidelne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Sériu Rádia Slovensko, RTVS pripravila redaktorka Eva Pribylincová a je dostupná na oficiálnej webovej stránke RTVS -  Zatočte so sedavým spôsobom života

A slová odborníkom z vybraných prednášok v rámci cyklu VEDA v Centre si môžete pripomenúť na YouTube kanáli CVTI SR.  

Vplyv výživy na zdravie človeka (Adela Penesová)

Prežijeme bez pohybu? Vyplyv fyzickej (ne)aktivity na zdravie (Barbara Ukropcová)

Sedavý spôsob života a zdravie (Boris Bajer)

Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty (Dušan Hamar)

Posledný update stránky: 2022-06-22 11:47