85vyrocie.cvtisr.sk

QUARK 11/2023 v predaji

V náručí nanomedicíny

Predpona nano- vyjadrujúca čosi veľmi malé, v metrickom ponímaní miliardtinu metra, si podmaňuje svet všeobecne, náš slovenský nevynímajúc. Za jej spopularizovanie môžu dve sestry – nanoelektronika a nanotechnológia materiálov. Pojem nanotechnológia zaviedol japonský vedec Norio Taniguči v roku 1974 a pojem nanometer laureát Nobelovej ceny Richard Adolf Zsigmondy, priekopník vo výskume koloidných častíc. V jeho rodokmeni nájdeme tri generácie predkov vrátane otca Adolfa, ktoré žili v Bratislave. Azda sa preto môžeme hrdiť, že sme do rodného listu nanotechnológie prispeli aspoň nejakým písmenom.
V Slovníku súčasného slovenského jazyka sa nachádza 15 slov s predponou nano-, ale medzi ľuďmi kolujú aj ďalšie novotvary. Niektorí verejní činitelia dostávajú nanonápady a občas si dôchodcovia alebo študenti odnášajú domov z reťazcov svoje nanonákupy.
Celosvetový výskum sa rozrastá a počet článkov podľa databázy Scopus dosiahol do roku 2022 číslo 10 800, pričom výberové slová nanočastica, liečivo, dodanie sú v nadpise, abstrakte alebo kľúčových slovách.
Za prelomovú udalosť filozofického významu v rozvoji nanovedy sa považuje vizionárska prednáška Richarda Feynmana na Kalifornskom technologickom inštitúte (1959) pod názvom Tam na dne je veľa priestoru. Korene nanovedy však siahajú pred kodifikáciu tohto pojmu a vedú nás k Faradayovým zlatým nanočasticiam (1856), Maxwellovmu démonovi (1867) aj k Einsteinovmu výpočtu veľkosti molekuly cukru z difúzie vo vode, ktorá je približne 1 nm (1906). Za uvedených okolností nie je nutné skúmať, kto zaviedol pojem nanomedicína a aj pojmy nanodiagnostika a nanoterapia (teranostika), nanoonkológia, nanofarmácia alebo nanotoxikológia. Nanomedicína je na rozdiel od Marťanov už medzi nami a signalizuje zostup medicíny na Feynmanovo dno, ktorým sú v tomto prípade molekulové procesy.
Treba však mať na pamäti, že unikátne aplikácie nanomedicíny musia byť vyvážené minimalizáciou sprievodných rizík, a to je hracie pole nanotoxikológie, ktorá z obchodných dôvodov za aplikáciami zaostáva.

Agenti na orbite

S čoraz častejšími letmi do vesmíru vzniká potreba zaoberať sa odpadom, ktorý tam človek zanecháva. O slovenskej iniciatíve Space scAvengers sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti Tomášom Balogom.

Vzdušné skrutky

Drvivú väčšinu z tisícov lietadiel, ktoré brázdia oblohu, v súčasnosti poháňajú už prúdové motory. Lietadlá by sa však nikdy neodlepili od zeme, nebyť premeny skrutky na vrtuľu.

Miesta spánku

Hoci cintoríny pred našimi zrakmi vyvolávajú minulosť, nepatria jej. Vždy to boli stavby živých ľudí, ktorí čelili vedomiu vlastnej smrteľnosti.

Včely ozdravujú pôdu, Čína rodiskom citrusov, Brodivý predchodca vtákov, Učenie sa bez mozgu, Spochybnené magické číslo, Evolúcia uchovaná v mozgu, Keď dve ruky nestačia, Extrémny pulzar, Prví Američania, Blesky na Venuši, Tkané chápadlá, Kamenný realizmus, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v novembrovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. novembra 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.

 

Posledný update stránky: 2023-11-13 06:44
×