Príbehmi výnimočných búrajú mýty o hendikepoch. Múzeom bez nudy sú aj v online priestore

Talent a nadanie povýšili nad znevýhodnenie. Beethoven napriek strate sluchu zložil Ódu na radosť. Mark Zuckerberg napriek farboslepote navrhol snáď najznámejšiu sociálnu sieť, ktorú charakterizuje práve farba. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa rozhodlo v súčasnej „hendikepovanej“ dobe inšpirovať príbehmi tých, ktorých nepoznáme vďaka ich znevýhodneniu, ale vďaka ich úspechu.

„Žili, žijú a budú medzi nami žiť výnimoční ľudia, nadaní, talentovaní, ktorým sa dostane slávy a úcty často až po ich smrti. Rozhodli sme sa predstaviť výrazné svetové a slovenské osobnosti, ktorých diela, vynálezy, úspechy ovplyvnili ďalšie generácie. Väčšina z nich, aj napriek zdravotnému hendikepu, dokázala prekonať nielen samých seba,“ približuje aktivitu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, Štefánia Petreková, jeho vedúca.

Levočské múzeum je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vďaka interaktívnemu prístupu k svojmu poslaniu – približovať svet zdravotne znevýhodnených – je moderným múzeum, kde sa návštevník nenudí. Aktuálna pandemická situácia zatvorila aj jeho brány, a tak „otvorili“ tie vo virtuálnom priestore.

Na sociálnej sieti Facebook pravidelne prinášajú príbehy tých, ktorých bojovnosť proti ťažkostiam priniesla uznanie a úspech. „Mnohé z vybraných osobností prispeli k zlepšeniu výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých, prípadne oni sami boli znevýhodnení. Mňa osobne upútal životný príbeh hluchoslepej americkej spisovateľky Helen Keller. V detstve neznesiteľné, neposedné a neposlušné dievča, z ktorého vďaka trpezlivej a láskyplnej vychovávateľky Anny Sullivan vyrástla úspešná žena, absolventka Harvardskej univerzity. Helen nevidela a nepočula. Celý svoj život neúnavne bojovala za práva ľudí s postihnutím,“ konkretizuje Petreková.

Múzeum, formou týchto krátkych príbehov na sociálnej sieti, plánuje postupne predstaviť vybraných vedcov, spisovateľov, umelcov či športovcov. Vedeli ste napríklad o dysgrafii najznámejšej autorky detektívok Agathy Christie? Či o tom, že slávna bežkyňa, olympijská víťazka Wilma Rudolf vraj nikdy nemala ani len chodiť?

„Cieľom aktivity je podpora múzejného edukatívneho rozmeru. Upozorniť na ponuku našich zážitkových vzdelávacích programov k jednotlivým zdravotným postihnutiam. Sú u nás novinkou, ale žiaľ, kvôli zatvoreniu múzea ostali v 'zásuvkách', uzatvára vedúca múzea.'

A zároveň dopĺňa, že hoci nemôžu teraz pozývať do svojich priestorov, tak na Facebook k nim môžu záujemcovia zavítať neobmedzene. Napríklad aj za aktuálne pripravovanými príbehmi maliarky Fridy Kahlo, skladateľa L. Beethovena či nekorunovaného kráľa animovaných rozprávok Walta Disneyho a ďalších.

Príbehmi výnimočných búrajú mýty o hendikepoch. Múzeom bez nudy sú aj v online priestore

Posledný update stránky: 2021-02-16 13:52