Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy?

Tradičná Vedecká cukráreň Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) štartuje hneď v úvode roka zaujímavou otázkou. V januárovej prednáške budeme hovoriť o tom: Na čo nám slúžia takzvané modelové organizmy, s ktorými pracujú vedci v laboratóriu? Ako príklad uvedieme kvasinky, červa C. elegans alebo muchu drozofilu.

Pokračovať budeme v popise modelovej rastliny – mach Physcomitrium patens a jeho unikátne vlastnosti porovnáme so všetkými ostatnými modelovými rastlinami. Povieme si bližšie aj o tom, aké praktické využitie má modelový mach v základnom aj aplikovanom výskume a biotechnológiách. V prednáške objasníme, ako vedci dokážu odhaľovať nové funkcie génov v rastlinách. Keďže sa podujatie uskutoční bez účasti verejnosti, stačí vám už v januári kliknúť na videozáznam na našom YouTube CVTI SR.

Hosť:

Mrg. Viktor Demko, PhD. je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Je súčasťou výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá molekulárnou a vývinovou biológiou rastlín. Študuje, ako sa konkrétne molekuly (gény, proteíny, hormóny...) podieľajú na kontrole rastu a vývinu rastlín.

Pracuje s modelovými rastlinami, v ktorých vie presnými genetickými manipuláciami (cielená mutagenéza) odhaľovať funkcie rôznych génov a produktov, ktoré tieto gény kódujú. Využíva rozličné metodické prístupy, vrátane molekulárnej a bunkovej biológie, biochémie, konfokálnej laserovej mikroskopie a bioinformatiky. Výsledky práce celej  skupiny prispievajú k poznaniu, ako sa rast rastlín riadi na molekulárnej úrovni, čo má dôležitý aplikačný potenciál pre moderné šľachtiteľstvo, biotechnológie a poľnohospodárstvo.

 

Bratislavská vedecká cukráreň │Mgr. Viktor Demko, PhD. │

Prečo v biológii potrebujeme modelové organizmy? Pýta sa prvá tohtoročná vedecká cukráreň

YouTube CVTI SR

 


Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Posledný update stránky: 2022-01-10 16:32