POZVÁNKA│Vedecká cukráreň

V prednáške predstavíme technické materiály, ktoré v doterajšej histórii ľudstva najviac prispeli k efektívnejšiemu získavaniu, uskladňovaniu a využívaniu energie.  Povieme  si viac o tom, ktorými smermi by sa mohol vývoj materiálovej vedy uberať, aby pomohla v budúcnosti zabezpečiť vysokú a trvale udržateľnú energetickú účinnosť technologických procesov.

Všetky výrobky  budú musieť mať, našťastie už v blízkej budúcnosti trvale udržateľný dizajn. Je nevyhnutné čo najskôr zabrániť tomu, aby sa napríklad plastový odpad odplavoval riekami a nakoniec skončil na dne oceánov. Ani súčasný spôsob ukladania rádioaktívneho vyhoretého jadrového odpadu do hlbinných úložísk nie je z hľadiska trvalej udržateľnosti akceptovateľný. Na Slovensku sa jadrový odpad ešte stále ukladá do úložiska, ktoré určite nie je dlhodobým a trvalým riešením. 

Napriek tomu, že nemáme u nás ešte vybudované žiadne hlbinné úložisko, niekomu by sa mohlo zdať, že jadrová energetika je dostatočne efektívnym a možno aj „ekologickým“ spôsobom premeny tepla získaného horením jadrového paliva na elektrickú energiu.  No opak je pravdou.

V závere prednášky predstavíme vynález, ktorý sa týka využitia výmenníkov tepla z penového hliníka pri sezónnom uskladňovaní energie, a s ním súvisiace technické riešenie umožňujúce syntetizovať prášky, do ktorých sa reverzibilne môže uskladňovať vodík alebo metán. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 13.12.2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube v decembri 2021.

Hosť: 

Dr. Ing. Jaroslav Jerz je fyzikálny metalurg, vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Počas svojho doktorandského štúdia na Technickej univerzite vo Viedni vyvinul práškovo-metalurgickú technológiu výroby penového hliníka, ktorú sa podarilo úspešne využiť pri veľkosériovej výrobe rôznych súčiastok, predovšetkým v automobilovom priemysle. V súčasnosti sa venuje najmä vývoju výmenníkov tepla z penového hliníka vhodných pre ich uplatnenie v stavebníctve. Tepelne aktívna strešná krytina alebo interiérové stropné vykurovacie/chladiace panely schopné akumulovať obrovské množstvo latentného tepla pri fázovej premene materiálu naimpregnovaného v ich pórovitej štruktúre, majú dobrý potenciál uplatnenia pri stavbe budúcich domov a budov, ktoré budú mať v porovnaní s dnešnými podstatne nižšiu energetickú spotrebu a nebudú zaťažovať naše životné prostredie.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

 

 

Posledný update stránky: 2021-12-08 09:56