POZVÁNKA│Sneh v živote rastlín a človeka

Súčasné extrémne výkyvy počasia spolu s výrazným trendom otepľovania a globálnych zmien klímy sú predzvesťou mnohých premien, na ktoré sa ako ľudstvo budeme musieť adekvátne pripraviť. Súčasná pandémia spôsobená koronavírusom a s tým súvisiace obmedzenia či dopady na sociálny a ekonomický život obyvateľov na celom svete, sú pravdepodobne len miernou ukážkou transformácií ľudskej populácie a stereotypov, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. V cykle Veda v CENTRE bude prednášať Jozef Šibík, špecialista na výskum vysokohorskej a artickej vegetácie. 

Pri súčasnom trende bezbrehého využívania prírodných zdrojov a neakceptovania limitov prostredia je evidentné, že dopady na naše životy môžu byť katastrofálne. Aby sme tento stav zmenili, je nevyhnutné venovať primerané množstvo času a prostriedkov na skúmanie a poznanie limitov prostredia, ktoré nás obklopuje, ako aj k pochopeniu komplikovaných vzťahov medzi jednotlivými súčasťami prírody, človeka nevynímajúc.

Zachovanie biodiverzity so všetkými jej zložkami je – spolu s citlivou obnovou a/alebo bezzásahovými aktivitami/absolútnym nezasahovaním  do najviac narušených biotopov, najúčinnejšou stratégiou pri zmierňovaní negatívnych dopadov. Pripravovaná prednáška je určená záujemcom o pochopenie vplyvu snehu ako faktora, ktorý určuje prítomnosť špecifických rastlinných druhov a spoločenstiev v danom prostredí. Objasníme, akú úlohu má sneh pri distribúcii rôznych druhov rastlín, jeho ochrannej ale aj ničivej funkcii, a diskutovať budeme aj na aktuálnu tému umelého zasnežovania či vplyvu lyžiarskych stredísk na regióny, v ktorých sa nachádzajú.

Hosť:

V cykle Veda v CENTRE bude aktuálne prednášať RNDr. Jozef Šibík, PhD.

Pôsobí v Centre biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa najmä na výskum vysokohorskej a arktickej vegetácie, dlhodobo sa venuje ekológii a dynamike rastlinných spoločenstiev v meniacom sa prostredí od lužných lesov, cez lúky a pasienky až po najvyššie končiare hôr. Okrem terénneho výskumu v európskych pohoriach skúmal taktiež horské oblasti v Južnej Afrike, Bolívii a Severnej Amerike. V roku 2013 pôsobil ako hosťujúci výskumník na Colorado State University vo Fort Collins v USA, kde sa v spolupráci s Dr. Davidom J. Cooperom zaoberal vplyvom pasenia na alpínsku vegetáciu. Nadviazal tiež spoluprácu s University of Alaska Fairbanks, s tímom prof. Donalda „Skipa“ Walkera, kde bol od roku 2014 viackrát na výskumných pobytoch. Výsledky jeho práce sa v aplikovaných odvetviach využívajú na vypracovanie modelov manažmentu pre rôzne typy biotopov, odborné rozhodovania priamo ovplyvňujúce využívanie biotopov a pri zónovaní národných parkov. Je spoluautorom objektívnej vedeckej zonácie Tatranského národného parku z roku 2012.

Ako sa pridať:

Aktuálna prednáška z cyklu Veda v CENTRE sa bude streamovať 25. februára o 17:00 hod.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 24. februára 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Posledný update stránky: 2021-02-15 12:01