POZVÁNKA│Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

Ako vysokoškolák či doktorand potrebujete nielen overené, ale aj prístupné zdroje. Čo všetko ponúkajú tie otvorené priblížia odborníci vo webinári.

Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradičného vzdelávania, rozšíriť ich a uľahčiť prácu pedagógom aj študentom,“ otvára tému otvoreného vzdelávania Zuzana Stožická, z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako spomenula využívať otvorené zdroje znamená šetriť finančné prostriedky jednotlivcov aj inštitúcií. Celkovo rozvíjať kultúru, otvorenosť vo vede a v spoločnosti vo všeobecnosti.

Možnosti, tvorbu a zdieľanie týchto zdrojov priblíži webinár Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov.

„Webinár  predstaví otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré môžu obohatiť výuku vysokoškolských študentov a doktorandov. Povieme si o spôsobe, ako a prečo otvorené vzdelávacie zdroje tvoriť a zdieľať so svetom,“ konkretizuje Stožická.

Záujemcovia sa môžu pripojiť k online podujatiu prostredníctvom živého vysielania, v stredu 7. 4. 2021 v čase od 10. 30. do 11. 30. hod.

 

WEBINÁR Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov.

lektor: RNDr. Zuzka Stožická, PhD

dátum a čas: 7. 4. 2021 o 10.30-11.30

Posledný update stránky: 2021-03-24 10:52