POZVÁNKA│Ako začínajú čísla - „Benfordov zákon"

Čísla získané z reálneho sveta majú niekedy prekvapivé správanie. Ak si napríklad vypíšeme počty obyvateľov všetkých krajín, ako často budú podľa vás tieto počty začínať na jednotku?

A ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín? Na tieto otázky nečakane úspešne odpovedá práve Benfordov zákon.

V prednáške z cyklu Veda v CENTRE si povieme, čo presne Benfordov zákon tvrdí a overíme, či sa reálne dáta ozaj podľa neho správajú. Pokúsime sa tiež prísť na to, prečo funguje, ale aj zistiť, kedy nefunguje. Nakoniec si ukážeme, ako sa používa pri odhaľovaní podvodov.

Hosť:

Mgr. Samuel Rosa PhD. je aplikovaný matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30, v kategórii Veda a vzdelávanie.

Prednáška Ako začínajú čísla - „Benfordov zákon" sa bude streamovať 25. marca o 17:00 hod.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 24. marca 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

 

 

Posledný update stránky: 2021-03-17 18:11