POZVÁNKA │Veda v CENTRE

Témou aktuálnej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Žiarenie a vírusy. Problematiku priblíži hosť, biofyzik Martin Kopáni.

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť
v medicíne, hygiene a výskume. Avšak má aj negatívne účinky, na ktoré mnohokrát zabúdame. V súčasnej situácii sa toto žiarenie využíva hlavne na „čistenie“ vzduchu a povrchov od prítomnosti koronavírusu. UV žiarenie vie byť dobrý sluha, ale zlý pán.   

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., je biofyzik, pôsobí v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje lekársku fyziku a biofyziku. V rámci svojho výskumu sa venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov, a zisťuje optické a štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.

Prednáška sa bude streamovať 24. júna 2021 o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 23. júna 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, a to prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

 
 Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Stretnutia vo vedeckej kaviarni sú organizované pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008. 

 

Posledný update stránky: 2021-06-01 16:36