POZVÁNKA │Klíma a naša Zem

Podujatia cyklu Veda v CENTRE, vo svojej sérii zameranej na životné prostredie, pokračujú ďalšou aktuálnou témou - Klíma a naša Zem. Priblíži ju Peter Hrabčák, odborník na meteorológiu a klimatológiu.

Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory. Je možné tvrdiť, že klíma na našej planéte sa v minulosti vďaka životu menila veľmi pomaly, avšak zásadne. Počas miliónov rokov dokázali živé organizmy prostredníctvom fotosyntézy stiahnuť z atmosféry obrovské množstvo oxidu uhličitého, a tým zabrániť nadmernému otepleniu Zeme.

Ľudia veľkú časť z tohto uloženého uhlíka vracajú späť do atmosféry z geologického hľadiska v bleskurýchlom čase. Čo táto zmena spôsobuje našej klíme? Otepľuje sa atmosféra aj vo väčších výškach? Má nejaký vplyv klimatická zmena aj na ozónovú vrstvu?

Prednáška nám prinesie odpovede na položené otázky a okrem toho sa bude venovať aj ďalším zaujímavým oblastiam z podnetnej problematiky klimatickej zmeny. 

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah - CVTI SR

Hosť: Mgr. Peter Hrabčák, PhD., vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zameranú na oblasť dištančného monitoringu atmosférických aerosólov. Od roku 2014 až doteraz pracuje v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Na tomto pracovisku naďalej rozvíja dištančný výskum aerosólov, popritom sa okrem iného venuje aj problematike monitoringu celkového ozónu a slnečného žiarenia. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi Českým a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa mu v roku 2018 podarilo dostať na krátku pracovnú cestu do Antarktídy.          

Veda v CENTRE – séria na tému Životné prostredie

 Názov: Klíma a naša Zem

Prednášajúci: Mgr. Peter Hrabčák, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav v Gánovciach

(videozáznam je zverejnený na YouTube)

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

 

    

Posledný update stránky: 2021-06-08 12:28