PODCAST│Výskum v Oriente, tajomné hady a iné druhy, ktoré ešte nepoznáme

Množstvo druhov obojživelníkov a plazov žijúcich na Zemi ľudstvo pozná a vieme si ich ľahko dohľadať. Stále však nájdeme vo svete miesta, na ktorých žijú živočíchy, ktoré ešte v žiadnej encyklopédii nenájdeme. Pri objavení nového druhu a jeho zaradení je dôležité dešifrovať pôvod živočícha a zamerať sa aj na pôsobenie prostredia v ktorom žije.

O zaradení nových druhov a ich charakteristike, a tiež o tom, ako sa realizuje samotná identifikácia prostredníctvom komplexnej štúdie, sa dozviete z nového dielu podcastu Veda na dosah.

Za týmito objavmi cestuje zoológ, doktor Daniel Jablonski, s ktorým sme sa porozprávali nielen o náročnosti jeho ciest po Oriente, ale aj o potenciálnych nových živočíchoch či všeobecne o kultúre rôznych krajín.

HOSŤ:                

Mgr. Daniel Jablonski, PhD. je zoológ a pôsobí ako odborný asistent na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa evolúciou, taxonómiou, genetickou diverzitou, rozšírením a ochranou obojživelníkov a plazov.

Za týmito živočíchmi cestuje po celom svete, najmä na Balkánsky polostrov, Blízky východ a do Strednej Ázie. Spolupracuje s viacerými vedeckými inštitúciami a množstvom zahraničných kolegov. Publikoval viac ako 200 odborných prác a opísal niekoľko nových druhov stavovcov.

Posledný update stránky: 2022-08-31 13:59