PODCAST │ V akom stave sú dnes tisíce našich environmentálnych záťaží?

Na Slovensku máme vyše 2000 environmentálnych záťaží, od banských činností cez areály priemyselných podnikov, areály v blízkosti dopravných podnikov, skládky odpadu, haldy banského materiálu, odkaliská a mnohé ďalšie. Naše životné prostredie si vážne poškodzujeme aj turizmom a dopravou.

Nejde len o to, čo všetko sa ľudskou aktivitou do pôdy dostane, aj poškodenie povrchu horniny ťažkými mechanizmami môže spôsobiť uvoľňovanie škodlivých látok spod zeme, ktoré tam predtým negatívne nepôsobili. Jedným z najväčších problémov je znečistenie arzénom.

Škodlivé látky vypúšťané do prostredia, či už z priemyslu alebo dopravy, sa dostávajú aj do do potravinového reťazca. Dobrým príkladom sú najmä ryby, ktoré sú schopné naakumulovať veľké množstvo toxických látok. V súčasnosti sa preto ľuďom z vnútrozemských krajín neodporúča konzumovať morské ryby, alebo len v minimálnom množstve.

Machy a lišajníky sú výbornými bioindikátormi kvality ovzdušia. Aj vďaka nim vedci dokážu určiť, aké rizikové látky sa v danej lokalite vyskytujú. Ako táto metóda funguje? V akom stave sa aktuálne nachádza naša krajina? Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste. 

RNDr. Lenka Demková, PhD pracuje na  Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Vo výskumnej oblasti sa venuje zaťaženiu prostredia prostredníctvom starých environmentálnych záťaží v bývalých banských areáloch, taktiež antropogénnym vplyvom na prostredie a využitiu bioindikátorov na stanovovanie kvality prostredia. 

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

Posledný update stránky: 2021-03-25 11:27