PODCAST │ Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako hmotný majetok aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť a často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem. Veľa ľudí však svoje duševné vlastníctvo nechráni dostatočne a môžu tak prísť nielen o peniaze, ale najmä o určité prvenstvo či originalitu myšlienky, ktorá by im následne priniesla aj spoločenské uznanie. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o  ochrane duševného vlastníctva i o bezpečnom prenose nových riešení do komerčnej sféry.

Pod pojmom transfer technológií rozumieme prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento proces obvykle  zahŕňa ochranu a následnú komercializáciu výsledkov výskumu a vývoja, teda duševného vlastníctva. Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR) poskytuje celý rad expertných podporných služieb v procese ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, a to  najmä verejným vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku.

V rámci svojej činnosti však poskytuje Centrum transferu technológií bezplatné služby aj podnikateľom či záujemcom o podnikanie, ktoré zahŕňajú konzultácie k duševnému vlastníctvu, rešeršné služby, či vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj. V prípade záujmu o niektorú zo spomínaných bezplatných služieb napíšte na ctt@cvtisr.sk.

Viac o službách Centra transferu technológií  pri Centre vedecko-technických informácií SR a Strediska patentových informáciá/informácií sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Hostia:

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. - vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. - odborná pracovníčka v oblasti duševného vlastníctva CTT CVTI SR.

PhDr. Ľubomír Kucka  - odborný pracovník Strediska patentových Informácií z CTT CVTI SR.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

 

Posledný update stránky: 2021-04-07 14:11