PODCAST │ Dátové úložiská

Technológia založená na molekulovom magnetizme by mohla v budúcnosti radikálne zmeniť možnosti ukladania dát. Najnovší podcast priblíži, aké sú dátové úložiská novej generácie. Predstaví vysokoškolský učiteľ a výskumník Ján Titiš.  

Niektoré zlúčeniny majú špecifické magnetické vlastnosti, ktoré za istých okolností umožňujú ukladanie informácií na jednej molekule, teda na výrazne menšom nosiči, ako v súčasnosti bežne používame.

Výskum v oblasti magnetochémie môže priniesť také navýšenie úložného priestoru, že by sme na veľmi malú plochu vedeli uložiť obrovské množstvo informácií, ktoré ľudstvo vygenerovalo za celú svoju doterajšiu históriu.

Aké prekážky sa vedci snažia prekonať v tomto výskume? Aký je súčasný rekord v možnostiach ukladania dát? Viac o výskume v oblasti magnetochémie a dátových úložiskách sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Hosť:

Prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. pôsobí na Fakulte prírodných vied UCM ako vysokoškolský učiteľ a výskumník. Absolvoval magisterské štúdium v odbore chémia na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave (r. 2004), následne doktorandské štúdium v odbore anorganická chémia na FCHPT STU v Bratislave (r. 2008). Je profesorom v odbore anorganická chémia a vôbec prvým profesorom z radov absolventov UCM v Trnave. Publikoval 75 vedeckých prác s vyše 1500 citáciami prevažne v zahraničných vysoko impaktovaných časopisoch a citačným h-indexom 22. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých projektov zameraných na molekulový magnetizmus.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

PODCAST│Aké možnosti ponúkajú dátové úložiská novej generácie?

Posledný update stránky: 2021-11-11 09:23