85vyrocie.cvtisr.sk

PODCAST │ Ako dosiahnuť „udržateľnú“ dopravu?

Nie je za tým len nevyhnutnosť prekonávať veľké vzdialenosti, kupujeme si čoraz viacej áut aj preto, že na to jednoducho máme. Neuvážené a nadmerné používanie automobilov na presun najmä v rámci mesta však spôsobuje kolaps dopravy v mestách po celom svete. Je teda vhodné zamyslieť sa nad tým, ako organizovať dopravu tak, aby bola funkčná a udržateľná.

Udržateľná doprava rieši viacero aspektov, napríklad kvalitu  života, rýchlosť a efektivitu  dopravy, kvalitu  životného prostredia, fyzické i psychické zdravie ľudí či finančné úspory obcí, ale aj jej obyvateľov.

Podľa Európskej komisie má železničná doprava zohrávať  hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Najmodernejšie vlaky v súčasnosti svojou rýchlosťou už v podstate dokážu konkurovať leteckej doprave.

Ktorý štát má najlepšie riešenú mobilitu? Čo tak spojiť carsharing a cyklodopravu?  Aké silné a slabé stránky má Slovensko v doprave? Pomohlo by v Bratislave metro? Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste.  

Prof.  Ing. Jozef Gnap, PhD. je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa na zlepšovanie dopravnej obslužnosti, plány udržateľnej mobility a znižovanie vplyvov dopravy na životné prostredie. Prednášky z predmetov, ktoré vyučuje, sa snaží v čo najväčšej miere orientovať na praktické poznatky a aktívne sa venuje aj celoživotnému vzdelávaniu.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.

Posledný update stránky: 2021-03-11 11:30
×