85vyrocie.cvtisr.sk

Pandémia menila obsah a formy vzdelávania. Aktívne reagoval aj národný projekt, ktorý vzdeláva pre 21. storočie

Online prostredie a IT technológie sa stali v poslednom období asi jedným z  najskloňovanejších pojmov. Pandémia nového koronavírusu ukázala úplne iný pohľad na ich význam pre náš život. Koronakríza mnohé spomalila, mnohé však nezastavila. Ukážkou bolo aj úžasné nasadenie škôl, učiteľov, ale i žiakov a ich rodičov. Napriek zatvoreným školám, vyučovanie a vzdelávanie práve vďaka tomuto nasadeniu a online a IT prostrediu pokračovalo. Svojimi aktivitami poskytol výraznú pomoc aj národný projekt, ktorý má vo svojom názve výzvu ... vzdelávanie pre 21. storočie.  

Neštandardné prerušenie školského vyučovania po 13. marci 2020 zvýraznilo potrebu meniť obsah a formy vzdelávania. Na vyhlásený mimoriadny stav spojený so šírením koronavírusu a potrebu nového spôsobu výučby zareagoval aj národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Okamžite, po 18. marci 2020, sa projekt otvoril všetkým školám na Slovensku a sprístupnil, v rámci neho vytvorený, vzdelávací obsah. Začalo sa s masívnou profesionálnou podporou učiteľov pre dištančné vzdelávanie, s  využívaním inovatívnych metodík vytvorených v rámci národného projektu.

„K 30.6.2020 sme zrealizovali 247 otvorených webinárov pre učiteľov, ktorých sa zúčastnilo spolu  6 865 pedagógov z 209 stredných a 303 základných škôl zo všetkých krajov Slovenska,“ konkretizuje Dušan Šveda, gestor odborných aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.   

Negatívne dosahy, ktoré so sebou priniesol doteraz nepoznaný spôsob vzdelávania, pomáhali zmierniť aj dostupné inovatívne metodiky, študijné materiály pre 8 modulov ECDL, ale tiež archív webinárov pre učiteľov a rovnako archív popularizačných aktivít pre žiakov, ktorý zahŕňal prednášky z IT čajovní, takzvané Nobelovské prednášky a podobne. Na webovej stránke projektu zostávajú tieto archívy dostupné aj počas prázdnin. Využiť ich môžu tak  pedagógovia, ako aj rodičia a žiaci.

„Prezenčnú formu konzultácií napríklad aj k ECDL sme nahradili videokonferenciami. Dôležitosť jednotlivých prírodovedných a odborných predmetov a ich previazanie na oblasť IT sme študentom prezentovali napríklad formou online IT Čajovní s témami ako Cybersecurity v kocke či Nájdi povolanie svojich snov v technológiách,“ dopĺňa Šveda.

Súťaže PALMA a PALMA junior sú jednou z tradičných aktivít projektu. V mimoriadnej situácii sa realizovali postupové kolá podľa pôvodných pravidiel. Finálové kolo sa uskutočnilo on-line. Rovnako ako 15. ročník celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2020. Množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe získali učitelia stredných a vysokých škôl aj na nedávnej konferencii NetAcad 2020. Opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu preniesli aj ju do online prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a ja určený pre žiakov z mimo Bratislavského kraja.

www.itakademia.sk

Pandémia menila obsah a formy vzdelávania. Aktívne reagoval aj národný projekt, ktorý vzdeláva pre 21. storočie  

Posledný update stránky: 2020-06-30 08:46
×