Oznam študovne špeciálnej literatúry

Služby z fondov študovne špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC)  v súčasnosti sprístupňujeme len online (čiastočne) kvôli sťahovaniu fondov.

V prípade záujmu píšte na e-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk, lubomir.kucka@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-05-24 12:19