85vyrocie.cvtisr.sk

Opäť súčasťou pútavého vedeckého cyklu

Výročie najstaršej slovenskej hvezdárne v Hurbanove inšpirovalo Rádio Slovensko k zaujímavej sérii reportáží. Tému o vesmíre, Slnku či hviezdach pomyselne rozžiarili aj informácie z Centra vedecko-technických informácií SR.

Redaktorka RTVS Eva Pribylincová už po tretíkrát predstavila vo svojej relácii Rádia Slovenska kaleidoskop informácií venovaných vede, technike a výskumu. Opätovne išlo i o spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). (ďalej centrum)

V najnovšom cykle krátkych reportáží priblížila pár zaujímavostí Renáta Józsová, šéfredaktorka magazínu Quark. Problematiku svetelného znečistenia doplnili ukážky z dokumentárneho filmu CVTI SR – Vo svetle noci – v réžii Mateja Poka.  A slová: „ ... pri pozorovaní Slnka ešte na chvíľu zostaneme. Započúvame sa do prednášky z Centra vedecko-technických informácií SR. ...,“ pripomínajú ďalšiu z popularizačných aktivít centra.

Kompletnú reláciu nájdu záujemcovia na webovej stránke RTVS, Rádio Slovensko pod názvom Hvezdáreň v Hurbanove – 150 rokov.

Predchádzajúce dva reportážne cykly boli venované slovenským vedcom - Slovenskí vedci a ich práca a vode - Voda v ohrození.

  

Posledný update stránky: 2021-03-01 14:02
×