Na stope za novými supravodičmi s Marianou Derzsi

Supravodiče, ktoré dosiaľ poznáme, vedú elektrický prúd bez odporu len pri extrémne nízkych teplotách, nižších ako mínus 200 stupňov Celzia. Najvyššia dosiahnutá teplota pri supravodivých materiáloch bola okolo mínus 100 stupňov Celzia. Pri potrebe udržiavania takejto nízkej teploty nevieme supravodiče využívať v bežnom živote. Preto vedci stále hľadajú nové materiály, s ktorými by to možné bolo.

Mariana Derzsi sa okrem hľadania nových supravodičov zaoberá aj hľadaním nových funkčných materiálov s využitím najmä v mikroelektronike a výskumu anorganických materiálov, prevažne kryštálov. V spolupráci so zahraničím sa venuje modelovaniu materiálov, ktoré by boli vhodné na uskladňovanie energie vo forme vodíka.

Mariana Derzsi spočiatku nemala dobré známky a škola ju nebavila. Neskôr si však zamilovala fluórovú chémiu a stala sa úspešnou vedkyňou v zahraničí.

Po desiatich rokoch sa vrátila na Slovensko, kde pokračuje v ďalšom výskume. V Trnave s pomocou návratového grantu vybudovala Laboratórium počítačového modelovania materiálov a snaží sa na Slovensko pritiahnuť mladých zahraničných vedcov. V rozhovore vysvetlila, že "miešanie mozgov" je vo vede nesmierne dôležité a nestačí, že slovenskí vedci chodia do zahraničia. Ak chceme povzniesť vedu na Slovensku, potrebujeme, aby aj zahraniční vedci prišli k nám.

Vedkyňa sa nám zdôverila aj s tým, že jeden život jej na všetky záujmy nestačí. Viac sa dozviete v novom podcaste Veda na dosah.

Doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. si doktorát z fyzikálnej chémie urobila v Ústave anorganickej chémie SAV. Hneď po škole pôsobila na Poľskej akadémii vied v Krakove, neskôr na Varšavskej univerzite a bola tiež hosťujúcou vedkyňou Chemie Parich Tech v Paríži a na Padovskej univerzite v Taliansku. Po desiatich rokoch sa vrátila na Slovensko a už dva roky pracuje na Ústave výskumu progresívnych technológii v Trnave - na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.

Posledný update stránky: 2020-11-18 11:44