MŠVVaŠ SR: Mená víťazov ceny Preveda spoznáme netradičným spôsobom

Už o pár dní sa dozvieme, kto si prevezme cenu Preveda. Vyhlásenie víťazných prác a udelenie tohto prestížneho ocenenia bude vyvrcholením XII. ročníka Konferencie Mladých Vedcov, ktorú organizuje OZ Preveda.

Ten aktuálny poznačili opatrenia súvisiace s koronakrízou, čo však organizátori šikovne využili a vyhlásenie cien premenili na zaujímavé podujatie. Slávnostné vyhodnotenie konferencie sa totiž rozhodli uskutočniť ako vedecký webinár. „Interaktívna konferencia Preveda svojím formátom predbehla dobu a v aktuálnej kríze spôsobenej pandémiou Covid-19 dosiahla aktuálnosť,“ vyzdvihol formu podujatia štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu a výskum Ľudovít Paulis. Jeho súčasťou budú tri originálne prednášky. V závere každej je vyčlenený priestor na neformálnu online diskusiu. Naplánovaný je na štvrtok 25. júna 2020.

Organizátori podujatia zároveň získajú možnosť bilancovať. Uplynulé ročníky totiž nastavili latku pomerne vysoko. Prihlásené vedecké práce dosahovali vysokú úroveň, pozitívne sa vníma aj formovanie mladých vedeckých osobností.

„Systematická podpora mladej vedeckej obce prináša ovocie v podobe začlenenia účastníkov do kvalitných vedeckých tímov aj vytváraní úspešných spoluprác. Sme veľmi radi, že i vďaka partnerom podujatia a spolupráce s MŠ SR a CVTI máme možnosť prezentovať výstupy štúdií jednotlivých kolektívov a stimulovať autorov k ďalšiemu napredovaniu a napĺňaní ich vízii a hypotéz,“ podčiarkli Miroslav Ferko a Pavol Farkaš z OZ Preveda.

Samotnému vyhodnoteniu prác predchádzala interaktívna Konferencia mladých vedcov, ktorej sa zúčastňovali mladí vedci SAV a univerzít, doktorandi a študenti vysokých škôl v dňoch od 5. mája 2020 – 10. júna 2020 prostredníctvom online odbornej vzdelávacej platformy. Celkovo bolo registrovaných 178 príspevkov.

Verejnosť si môže pozrieť webinár a vyhlasovanie výsledkov buď prostredníctvom linku www.preveda.sk/conference alebo cez odkaz https://archiv.nti.sk/live?137727QK294SJD18 . Živé vysielanie sa spustí až v čase oficiálneho začiatku podujatia, teda o 14.30 hod.

XII. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020

zdroj: MŠVVaŠ SR

Podujatie sa koná aj v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Centrum je rovnako súčasťou mediálnych partnerov prostredníctvom magazínu o vede a technike Quark a portálu www.vedanadosah.sk 

Posledný update stránky: 2020-06-23 10:51