Levočské múzeum školstva nadviazalo spoluprácu s držiteľom Krištáľového krídla. Vďaka jeho daru rozšírilo ponuku zážitkových programov

Deti so špeciálnymi potrebami majú novú možnosť vzdelávania sa. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo bezplatný softvér edukatívnej hry. Dar vo forme šiestich licencií poskytol jeho autor, ONDREJ VRÁBEL, najmladší ocenený Krištáľovým krídlom v roku 2017.  

„Nášmu múzeu sa podarilo nadviazať spoluprácu s Ondrejom Vráblom, najmladším držiteľom Krištáľového krídla za filantropiu v roku 2017. Autor špeciálneho softvéru Pinf Hry nám bezplatne daroval šesť licencií. Tie budú súčasťou zážitkových aktivít edukatívneho programu Inakosť bez hraníc, určených školským skupinám a rodičom detí vo veku od šiestich rokov,“ konkretizuje ŠTEFÁNIA PETREKOVÁ, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Pinf Hry sa zrodili pred siedmimi rokmi. Ondrej mal 11 rokov. Inšpiráciou na ich tvorbu mu bola blízka príbuzná s detskou mozgovou obrnou. „Všimol som  si, že lepšie reaguje, keď sa jej písmenká a obrázky ukazovali na počítači,“ spomína  Ondrej, vtedy študent 8-ročného Gymnázia L. Novomeského v Senici. Naprogramoval jej jednoduchú hru, pri ktorej sa dokázala na učenie sústrediť dlhšie.

„Táto pozitívna spätná väzba ma vyburcovala k ďalšiemu rozvíjaniu a zdokonaľovaniu softvéru,“ hovorí Ondrej.

Pinf Hry pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Sú im pomocníkom pri čítaní, rozoznávaní farieb či jednoduchej matematike. Orientovať ich v čase a priestore dokážu formou, ktoráje im veľmi blízka.

Špeciálny softvér pokrýva písanie, čítanie, logické uvažovanie, budovanie slovnej zásoby, rozoznávanie farieb, rozlišovanie pravej a ľavej strany, matematické operácie, logiku, jemnú motoriku a ďalšie zručnosti, ako sú práca s časom, práca s kalendárom či plánovanie.

„V súčasnosti je už dostupných 23 hier a využívajú sa vo viacerých školách a domácnostiach. Na Slovensku je to približne 1 500 domácností. Okrem slovenčiny sú moje hry dostupné aj v ďalších 12 jazykoch,“ prezradil nadaný študent.

Aktuálne softvér pomáha v špeciálnych školách, denných stacionároch a centrách pre ľudí s mentálnym postihnutím. Nič však nie je ukončené. Ondrej neustále testuje ďalšie hry, vylepšuje ich, dopĺňa ďalšie jazykové mutácie. Má záujem uspieť aj zahraničí, čo je omnoho náročnejšie, ako na Slovensku.

„Pri hrách nie je odporúčaný vekový limit detí, ktoré môžu špeciálne Pinf Hry využívať. Je to na zvážení špeciálnych pedagógov, asistentov a rodičov detí, ktorí poznajú dané dieťa a vedia posúdiť čo zvládne, a aké vedomosti je dôležité u neho podporiť,“ priblížil Ondrej.

Slávnostné odovzdanie bezplatných licencií sa konalo 9. júla 2020 v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči za účasti samotného Ondreja Vrábla a prof. Jána Kyseloviča, generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorého je levočské múzeum organizačnou súčasťou. Popoludnie vyvrcholilo ich spoločným podpisom Zmluvy o spolupráci a bezplatnom darovaní špeciálneho softvéru Pinf Hry Múzeu špeciálneho školstva v Levoči na 365 dní.

https://msslevoca.sk/

Levočské múzeum školstva nadviazalo spoluprácu s držiteľom Krištáľového krídla. Vďaka jeho daru rozšírilo ponuku zážitkových programov

Posledný update stránky: 2020-07-14 09:31