85vyrocie.cvtisr.sk

Keď v mestách nie je zelená len na semaforoch

Nielen o zelenej infraštruktúre v našich i európskych mestách, ale i o tom, ako sa táto infraštruktúra tvorí či akú má pre mestá hodnotu povie viac Ing. Attila Tóth, PhD. v júnovej prednáške z cyklu Veda v Centre.       

Prednáška Príroda a zeleň v mestách bude zameraná na koncepciu zelenej infraštruktúry a stratégiu Európskej únie v tejto oblasti. Poskytne prehľad o európskych legislatívnych a politických dokumentoch a vysvetlí postavenie zelene a zelenej infraštruktúry v slovenskej legislatíve.

Predstaví pozitívne príklady verejných priestorov a verejnej zelene z rôznych európskych krajín a poukáže na význam a hodnotu zelených priestorov v mestách a obciach. Definuje hlavné problémy a nedostatky zelene na Slovensku a poukáže na možnosti zveľadenia zelenej infraštruktúry. 

Prednášajúcim hosťom bude Ing. Attila Tóth, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Tradičné podujatie Veda v Centre sa i tentokrát uskutoční bez účasti publika. Záujemci však svoje otázky do diskusie môžu zasielať prostredníctvom  Facebook udalosti do 12. júna 2020.

Kompletnú prednášku sprístupní CVTI SR prostredníctvom svojho YouTube  kanálu.

Posledný update stránky: 2020-06-10 13:37
×