Júnová Vedecká cukráreň prichádza s eko témou. Predstaví „zbraň“ pre čistejšie životné prostredie

Železany je možné použiť ako silné ekologické oxidovadlo v znečistenom životnom prostredí. V júnovej Vedeckej cukrárni Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa záujemcovia budú môcť o tomto pojme dozvedieť viac.

Hosťom bude prof. Ing. Ján Híveš, PhD, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.     

V prednáške Železany – silná zbraň pre čistejšie životné prostredie predstaví prípravu a vlastnosti železanov. Príprava železanov má kľúčový význam z hľadiska ich využitia pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok. Priblíži aj mikropolutanty a spôsoboch ich likvidácie v odpadových vodách.

Prednáška je určená študentom a širokej verejnosti. Podujatie sa bude konať bez tradičného publika. Záujemcovia si ju však vo forme videozáznamu budú môcť pozrieť od 18. júna 2020 na YouTube kanále CVTI SR.

Otázky k téme prednášky môžu záujemcovia zasielať do 8. 6. 2020 cez Facebookovú udalosť alebo cez https://www.slido.com (heslo: cukraren).

Posledný update stránky: 2020-06-05 09:33