Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium opäť otvorené

Od utorka, 26. mája 2020, bude opäť verejnosti prístupné Zážitkové centrum vedy Aurelium.  Štvrtá fáza uvoľňovacích opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 umožnila znovu otvoriť  brány ZCV Aurelium pre verejnosť. Centrum vedy bude fungovať v upravenom režime  za prísnych hygienických opatrení.   

Uplynulé mesiace sa niesli v znamení domácej karantény, sociálnej izolácie a najmä online vzdelávania. Študujúca mládež sa prvý krát musela vysporiadať s mimoriadnou situáciou, kedy sa zatvorili školy a celý vzdelávací proces sa presunul do virtuálneho priestoru.

Ľudia si obľúbili koncept zážitkového vzdelávania najmä pre možnosť priameho kontaktu s vedou a technikou. Pandémia znemožnila akékoľvek kontaktné formy vzdelávania. Z toho dôvodu očakávame zvýšený záujem verejnosti a študujúcej mládeže o naše interaktívne exponáty,“ uviedol vedúci Centra vedy Martin Smeja.

Sprístupnenie zážitkového centra pre verejnosť je spojené s ochrannými a hygienickými opatreniami. Povinnosťou bude nosenie ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe a dodržiavanie minimálne 2-metrového odstupu medzi návštevníkmi. Pred návštevou ZCV Aurelium je nutné brať do úvahy, že maximálny počet návštevníkov je 50. Na dodržiavanie ochranných a hygienických opatrení budú dohliadať lektori. Priestory budú nepretržite vetrané a zabezpečená bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov a exponátov.

Vstup pre organizované exkurzie a skupinové návštevy (nad 10 osôb) nebude možný až do odvolania.

„Tešíme sa opäť na návštevníkov, ktorí majú po dlhšej dobe možnosť opäť spoznávať vedu zábavnou formou. Aby sme vyšli v ústrety školopovinným žiakom a študentom, upravili sme naše otváracie hodiny,  ktoré sú uverejnené na webových stránkach ZCV Aurelium,“ dodal Martin Smeja, ktorý sa návštevníkom prihovára aj krátkou videopozvánkou.  

Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium opäť otvorené

Posledný update stránky: 2020-06-04 13:59