Do konca tohto týždňa spoznávajú deti a študenti odbory budúcnosti

Zážitok z matematiky či fyziky, vlastná počítačová hra alebo robot, ale aj odpovede na otázky, ako informačné technológie pomáhajú vede. Bezplatné letné tábory národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie využilo viac ako 360 detí.    

Bezplatné letné tábory tento rok prebiehali nielen formou denných a pobytových táborov, ale aj online. Organizátorov teší že IT a programovanie zaujíma čoraz viac aj dievčatá. 

Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku to je Smart Tábor 2020 v Danišovciach, ktorý aktuálne prebieha do 22. augusta 2020. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice a univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie – vzdelávanie pre 21. storočie.

Ďalšia partnerská univerzita TUKE v Košiciach do 21. augusta 2020 poskytuje deťom zážitok z toho, ako sa robí veda prostredníctvom IT technológií. Vďaka partnerovi T-Systems Slovakia spoznávajú fungovanie práce vo veľkej IT firme a získavajú základy agilných techník.

Prejsť všetky levely počítačovej hry je zábava. Vytvoriť si vlastnú je však navyše aj kreatívne. V tomto týždni to skúšajú aj žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ alebo sekundy až tercie 8-ročného gymnázia v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici (SVŠ Banská Bystrica) na dennom IT tábore. Kreslia nie na papier, ale v 3D priestore prostredníctvom programu Autodesk 123D Design. „Lego stavebnice využívajú pri stavbe rôznych robotických konštrukcií a ich programovaní. Práca s HTML deti prirodzenou cestou motivuje k premýšľaniu a hľadaniu riešenia úloh,“ hovorí Mgr. Stanislav Slačka, vedúci ŠVS v Banskej Bystrici.

Ako sa používa Bluetooth protokol? Ako pracujú DC motory či ako sa čítajú dáta zo senzorov? To už určite vedia 50 stredoškoláci, ktorí absolvovali Letnú školu programovania. Podujatie pripravila ďalšia partnerská univerzita projektu IT Akadémia. Konkrétne Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA). Ďalší 50 študenti využili ONLINE školu programovania. Okrem programovania vlastnej počítačovej hry si vyskúšali aj objektové programovanie.      

Prírodným vedám, informatike a robotike sa venovali denné pobytové tábory partnerov IT Akadémie na UKF v Nitre, UPJŠ Košice a UMB  v Banskej Bystrici.

Na záver sa organizátori podujatí zhodujú, že to najlepšie, čo môže lektor na tábore  urobiť, je prebudiť v deťoch záujem a inšpirovať ich, aby sa stali stávali hĺ­bajúcimi mysliteľmi a objavovali nové poznatky hrou.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Do konca tohto týždňa spoznávajú deti a študenti odbory budúcnosti    

Posledný update stránky: 2020-08-19 10:24