Deepfake – Ako odlíšiť ilúziu a realitu?

Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, kde sa budeme venovať fascinujúcemu a zároveň mimoriadne kontroverznému fenoménu súčasnosti – deepfake. Umelá inteligencia nám prináša rôzne možnosti využitia, dnes už dostupné širokej verejnosti. Jednou z nich je aj generovanie videí a obrázkov. Aké technológie a nástroje sú potrebné na vytváranie deepfake obsahu? Vieme rozoznávať pravdivý obsah a odhaliť ilúziu? Aké etické otázky prináša jej používanie? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. júla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú výskumník doc. Ing. Michal Gregor, PhD., z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a redaktor a novinár Mgr. Maroš Žofčin z portálu Živé.sk.

Deepfake - tento termín označuje techniku generovania presvedčivého audiovizuálneho obsahu s využitím umelej inteligencie. Dozviete sa aké nástroje a technológie sú potrebné na vytváranie deepfake obsahu, aké formy môže deepfake nadobúdať, ale aj aké etické otázky prináša jeho používanie. Je známych viacero príkladov zneužitia deepfake technológie na sociálnych sieťach a dnes už máme aj metódy detekcie deepfake obsahu. Takýto obsah nám môžu pomôcť odhaliť najnovšie algoritmy určené na rozpoznanie manipulovaného obsahu avšak aj tie majú svoje limity. Aký je význam digitálnych watermarkov pri overovaní autenticity digitálneho obsahu? Aké výzvy a možnosti prináša neustále sa zlepšujúca kvalita generovaného obsahu. Súčasťou vedeckej kaviarne budú aj praktické rady, ako si môže verejnosť overiť pravdivosť digitálnych informácií a ako sa brániť proti dezinformáciám šíreným s využitím deepfake technológie. Na záver sa pokúsime zamyslieť nad tým, čo deepfake skutočne znamená pre našu spoločnosť a ako by sme mali pristupovať k tejto technológii v budúcnosti.

Doc. Ing. Michal Gregor, PhD., pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Má skúsenosti v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, s hlavným zameraním na umelé neurónové siete a hlboké učenie. V roku 2019 založil Laboratórium umelej inteligencie na Žilinskej univerzite. Absolvoval výskumné pobyty aj na zahraničných univerzitách ako UC Berkeley, Univerzita v Patrase a Tongji University v Šanghaji. Vytvoril a vyučoval predmety zamerané na strojové učenie. Je spoluautorom prvej slovenskej učebnice o hlbokom učení.

Mgr. Maroš Žofčin je slovenský redaktor a novinár, ktorý píše pre portál Živé.sk. Zaoberá sa najmä novinkami v oblasti informačných technológií, digitálnych trendov a umelou inteligenciou. Je tiež hostiteľom podcastu SHARE, kde diskutuje o rôznych technologických témach, vrátane deepfake technológií a ich vplyvu na spoločnosť.

Podujatie sa uskutoční 25. júla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. júla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:

Tel.: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor, Centrum vedecko-technických informácií SR:

Tel.: Tel.: 02/69 253 125, stefania.bartosova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-07-02 10:23