CVTI SR spustilo inovovaný portál vedanadosah.sk

Portál vedanadosah.sk, ktorý funguje ako jeden z kanálov popularizácie vedy Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), prešiel komplexnými zmenami. Okrem nového dizajnu ponúka čitateľom aj lepšie funkcionality.

 „Webové prostredie je dynamické a mení sa. Náš web vznikol v roku 2015 a 5 rokov v živote webu je práve správny čas na zmenu. Mesačne našu stránku navštívi v priemere 48 tisíc užívateľov a my im chceme dopriať moderný, rýchly a responzívny portál. Stále je to však „stará Veda na dosah“, ktorá mapuje novinky slovenskej a zahraničnej vedy, prináša v kalendári upozornenia na zaujímavé vedecké eventy a samozrejme, skvelé články, videá a podcasty,“ hovorí Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT.

Hlavnou zmenou je zlučovanie niektorých webov pod jednu „strechu“, ktorou je práve web vedanadosah.sk. „Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky je veľmi aktívnou inštitúciou. V priebehu času tak vzniklo veľké množstvo projektov, ktoré boli a stále sú jedinečné a zmysluplné. Prišiel však čas na ich centralizáciu na jednom mieste,“ hovorí riaditeľka NCP VaT a dodáva, že týmto miestom má byť po novom práve úspešný portál Veda na dosah.

Na portál vedanadosah.sk sa preto postupne presunie obsah webu Vedecký kaleidoskop, webu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a web Festivalu vedeckých filmov.

Najviditeľnejší je samozrejme nový dizajn webu. „Stavili sme na jednoduchosť a prehľadnosť, nie na módne trendy. Za najdôležitejšie kritérium sme si stanovili jednoduchú orientáciu a zvýraznenie aktualít vo vede prostredníctvom článkov a podujatí pre verejnosť. Viac priestoru a vlastné rubriky tiež dostali audiovizuálne diela – videá, filmy a podcasty,“ hovorí Andrea Putalová.

Kým v predošlej verzii sa čitatelia na portáli orientovali najmä pomocou systému tagov, v novej verzii funguje tagový systém členenia obsahu len ako doplnkový. Hlavným orientačným nástrojom sú po novom na stránke  rubriky, ktoré kopírujú vedné odbory.

Novinkou je tiež tematické rozdelenie podujatí, ktoré umožňuje čitateľom jednoduchšie filtrovať v množstve informácií tie, o ktoré majú aktuálne záujem. Informácie o portáli, ale aj o Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) a jeho aktivitách, sú dostupné v spodnej časti webu.  

V roku 2020 portál Veda na dosah publikoval približne 690 článkov a spropagoval 242 podujatí. „Ako každý web, aj ten náš má ambíciu získavať nových čitateľov, písať čoraz viac a kvalitnejšie. Dúfame, že náš nový dizajn a funkcionality, ktoré budú pre návštevníkov k dispozícii, nám umožnia slovenskú vedu popularizovať ešte lepšie ako doteraz.”

Inovovaný portál vedanadosah.sk vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CVTI SR spustilo inovovaný portál vedanadosah.sk

Posledný update stránky: 2021-02-02 09:19