Človek a robot. Spojenie, ktoré priblíži tretia tematická prednáška

Roboti a stroje, ktoré dokážu myslieť sú neoddeliteľnou súčasťou vedeckej fantastiky od začiatku tohto žánra. Veľký počet literárnych a filmových diel podnietil očakávania vo vývoji stroja, ktorý vo svojom správaní úplne napodobňuje človeka a slúži ako jeho spoločník a pomocník. Aká je interakcia robota a človeka priblíži Ján Magyar, ktorý sa vo výskume venuje najmä umelej inteligencii.

Tradičné prednášky VEDA v CENTRE pokračujú vo svojom tematickom cykle treťou prezentáciou.

Roboti a stroje, ktoré dokážu myslieť sú neoddeliteľnou súčasťou vedeckej fantastiky od začiatku tohto žánra. Veľký počet literárnych a filmových diel podnietil očakávania vo vývoji stroja, ktorý vo svojom správaní úplne napodobňuje človeka a slúži ako jeho spoločník a pomocník. Aká je interakcia robota a človeka priblíži Ján Magyar, ktorý sa vo výskume venuje najmä umelej inteligencii.

Iné diela však zobrazujú robotov ako potenciálnu hrozbu pre spoločenstvo alebo aj celé ľudstvo. V posledných rokoch vidíme rýchle rozšírenie moderných riešení, ktorými približujeme realitu vedeckej fantastike. Roboti a počítače dokážu vďaka metódam umelej inteligencie ponúkať funkcionalitu a správanie, o ktorých by sme si pred niekoľkými rokmi mysleli, že sú za hranicami technologických možností. Je vôbec potrebné, aby naši robotickí spoločníci vyzerali ako ľudia? Aké sú najväčšie výzvy počas vývoja sociálnych robotických systémov? Aké sú etické otázky pri implementácii a používaní sociálnych robotov? Ako vnímajú robotov v rôznych kútoch sveta? Ako sa budú využívať roboti v každodennom živote? Súčasťou prednášky budú nielen odpovede na tieto otázky, ale aj priblíženie súčasného stavu sociálnej robotiky a úrovne prirodzenosti správania súčasných robotov.

Ing. Ján Magyar, PhD., je informatik a pracuje na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vo výskume sa venuje problematike používania umelej inteligencie pre prispôsobovanie správania inteligentných riešení, používania umelej inteligencie vo vzdelávaní a sociálnej robotike. Na Technickej univerzite v Košiciach vyštudoval informatiku a doktorský titul získal v programe inteligentných systémov. V roku 2018 sa podieľal na vývoji komunikačného robota pre seniorov v Japonsku v laboratóriu Hiroshiho Ishigura, jedného z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti sociálnej robotiky.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

 

Veda v CENTRE

séria na tému Umelá inteligencia

3.

Robot v interakcii s človekom

HOSŤ: Ing. Ján Magyar, PhD., Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Posledný update stránky: 2021-12-15 11:31