Bratislavská vedecká cukráreň: Sociálne siete, smartfóny a neobmedzené zdroje: Ako informačné technológie menia jazyk?

Vedecká cukráreň, 1 / 2024

Jazyk sa mení tak, ako sa menia jeho používatelia. A na tých mali posledné desaťročia veľký vplyv nové technológie. Ako sa teda jazyk zmenil za posledných tridsať rokov? Čo zaujíma používateľov jazyka v súvislosti so slovenčinou a prečo? Aký vplyv majú sociálne siete a zahraničný obsah, s ktorým sa dennodenne stretávame? V prednáške budeme hovoriť aj tom, či majú ľudia problémy s preberaním nových slov, ako aj s novými spôsobmi komunikácie.

Podujatie sa bude konať 23. januára od 9.00 – 11.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 22. januára 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca:
PhDr. Sibyla Mislovičová
 je pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave. Venuje sa výskumu súčasného slovenského jazyka, najmä v oblasti jazykovej kultúry, terminológie, jazykového poradenstva, ako aj sledovaniu problémových pravopisných a gramatických javov z hľadiska profesionálnych i bežných používateľov súčasnej slovenčiny. Je vedúcou oddelenia jazykovej kultúry a terminológie a hlavnou redaktorkou časopisu Kultúra slova. Verejnosť ju pozná vďaka jej rozsiahlej popularizačnej práci, najmä z relácie Slovenčina na slovíčko v RTVS. Okrem iného aj prekladá, prebásňuje a píše knihy pre deti.

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2024-01-09 09:24