Biodiverzita v čase globálnych zmien: Ako slovenské lesy prichádzajú o rozmanitosť života

Človek využíva prírodné zdroje počas celej svojej existencie, avšak príchod priemyselnej revolúcie, rast celosvetovej populácie, rozvoj technológií a globalizácia spôsobili prudký vzostup negatívnych vplyvov človeka na život na Zemi.

Ťažba surovín, znečistenie, intenzívne pôdohospodárstvo, klimatická zmena či šírenie inváznych druhov spôsobujú stratu, alebo výraznú zmenu biotopov mnohých organizmov. Dochádza k poškodzovaniu až zániku mnohých ekosystémov, a to aj takých, o ktorých vieme len veľmi málo. Intenzita ľudského vplyvu je v posledných desaťročiach taká silná, že odborná komunita hovorí o šiestom masívnom vymieraní druhov a novej geologickej epoche zvanej Antropocén.

Strata biologickej rozmanitosti, či priam vymieranie druhov zdanlivo nie je problémom Slovenska a našich lesov.

Opak je však pravdou. Viac o tom, aká je teda skutočná realita a aké sú možnosti na zmiernenie negatívneho vývoja sa dozviete v prednáške vegetačného ekológa a lesníka Františka Máliša.

Februárová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 8.2.2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube počas februára 2021.

Hosť:

Ing. František Máliš, PhD. sa špecializuje na výskum biodiverzity a druhového zloženia vegetácie lesov mierneho pásma v kontexte využívania lesov človekom a vplyvu globálnych environmentálnych zmien. Vyštudoval na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde aj pracuje a podieľa sa na výučbe predmetov súvisiacich s ekológiou lesnej vegetácie. Absolvoval niekoľko pracovných pobytov v zahraničí. Výsledky svojho výskumu publikuje predovšetkým v medzinárodných vedeckých časopisoch a viaceré vedecké výstupy majú vďaka intenzívnej medzinárodnej spolupráci (napr. iniciatívy ICP Forests, forestREplot, SoilTemp) vysokú kvalitu.


Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).


 

Posledný update stránky: 2021-01-27 10:01